Ciencias Sociais Tema 2: "A Familia e os Amigos"

Neste tema os nenos de primeiro traballaremos sobre a familia, os amigos e a convivencia en familia. Aprenderemos os membros que forman a familia, as relacións de parentesco máis próximos, o valor da colaboración nas tarefas da casa e como temos que actuar cos amigos: compartindo, sendo solidarios  e solucionando pacíficamente os conflitos.


Comentarios