Ciencias da Natureza Tema 3: "A Alimentación sa"

Neste tema os alumnos de primeiro traballaremos os conceptos fundamentais dunha alimentación sa e os hábitos que se deben adquirir para iso. Traballaranse os alimentos desde o punto de vista da súa función no organismo co fin de que comprendan a necesidade de tomar alimentos variados para non enfermar e crecer de forma saudable.

Comentarios