Ciencias Da Natureza Tema 2 "Coido a miña saúde"

Nestas semanas os nenos de primeiro aprenderemos como podemos coidar a nosa saúde. Traballaremos sobre o aseo persoal, o descanso, o tempo libre e a prevención de enfermidades e de accidentes.


Comentarios